Ekspertyzy

Jak wykorzystać potencjał “ustawy krajobrazowej”?

Instrumenty prawne i propozycje. Przewodnik dla samorządu gminnego

Gdańsk 2016
POBIERZ

Instytut Metropolitalny ma zaszczyt zaprezentować publikację w całości poświęconą nowym instrumentom tzw. ustawy krajobrazowej z punktu widzenia samorządu gminnego. Dzięki temu przewodnikowi, przedstawiającemu zarówno analizę prawną jak i propozycje wytycznych do zastosowania w tzw. uchwałach krajobrazowych, urzędnicy samorządu gminnego otrzymują materiał, który pomoże im w praktyce wdrażać przepisy nowej ustawy. Publikacja w atrakcyjny sposób porusza takie kwestie jak: uchwała krajobrazowa (w tym jej skutki odszkodowawcze), opłata reklamowa, kara pieniężna za niewykonywanie obowiązków wynikających z uchwały krajobrazowej, ich egzekucja administracyjna, kwestie zajęcia pasa drogowego pod reklamy czy audyt krajobrazowy z perspektywy samorządu gminnego.

W publikacji wykorzystano materiały udostępnione przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

O partycypacji bez gorsetu biurokracji

Społeczna propozycja uniformizacji formularzy wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego

Gdańsk 2015
POBIERZ

Raport jest rezultatem projektu „O partycypacji bez gorsetu biurokracji. Społeczna propozycja uniformizacji formularzy wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego”. Dostrzeżono, że potencjał wielu słusznych społecznych inicjatyw lokalnych organizacji nie jest w pełni wykorzystywany ze względu na często niezrozumiałe przeszkody, również o charakterze formalnym. Badanie objęło formularze wniosków do KRS, regulacje prawne w tym przedmiocie, również w porównaniu do innych państw oraz udział organizacji społecznych w postępowaniu w przedmiocie wpisu do KRS. Raport stanowi zarazem ekspertyzę sporządzoną na podstawie badań, jak i swoisty kodeks dobrych praktyk skierowany do NGO’sów.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w sieci europejskich metropolii

Redakcja: Katarzyna Szlachetko, Ewa Skorczyńska, Jakub H. Szlachetko
Gdańsk 2021
POBIERZ

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w sieci europejskich metropolii to raport, nad którym przez ostatnich kilka miesięcy pracował jeden z naszych zespołów projektowych. Badaliśmy relacje międzynarodowe samorządów oraz wybranych uczelni wyższych z OM GGS, a także obecność naszej metropolii w opracowaniach międzynarodowych podmiotów (prywatnych i publicznych). Mamy nadzieję, że podołaliśmy temu wyzwaniu i oddajemy raport w Wasze ręce.

Raport z analizy funkcjonowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej gmin województwa pomorskiego przeprowadzonej w ramach projektu BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej

Gdańsk 2013
POBIERZ