Szkolenia

Instytut Metropolitalny organizuje i przeprowadza szkolenia. Oferta szkoleniowa Instytutu Metropolitalnego jest szeroka i obejmuje takie zagadnienia jak:

  • organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego;
  • formy współdziałania komunalnego (tj. porozumienia, stowarzyszenia, związki komunalne);
  • rozwój społeczno-ekonomiczny;
  • planowanie przestrzenne;
  • rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
  • ochrona klimatu, środowiska, przyrody i krajobrazu;
  • demokracja lokalna i partycypacja społeczna.

Szkolenia mogą mieć różnorodną i dostosowaną do potrzeb specyfikację. Instytut Metropolitalny organizuje i przeprowadza szkolenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej (online). Szkolenia – w zależności od zamówienia – mogą trwać od kilku godzin, do kilku dni.

Aktualna oferta szkoleniowa

Jeśli nie znaleźli Państwo szkolenia, które byłoby odpowiednie, zapraszamy do kontaktu.

Przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Zgłoszenie ofertowe

Zapraszamy do złożenia zapytania w zakresie oczekiwanego tematu szkoleń i zakresu usługi. 

Instytut Metropolitalny organizuje szkolenia, o ile mieszczą się one w zakresie działalności organizacji. Wybierz interesującą sferę zadań publicznych:
Informacje organizacyjne
Dane kontaktowe i wymagane zgody