Banner_Obszar roboczy 1 kopia

Zarząd i Rada

Zarząd Instytutu to organ zarządzający i decyzyjny, prowadzący zdecydowaną większość spraw IM i reprezentujący go na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą:

WWW_Zdjęcia profilowe_Kamil

Kamil Olzacki

Prezes Zarządu

wykształcenie: prawnicze, doktorant (dyscyplina nauki prawne) w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego

zawód: prawnik, aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku

zainteresowania badawcze: zainteresowania badawcze: prawne aspekty zarządzania zasobami wspólnymi przez mieszkańców, partycypacja społeczna, zrównoważony rozwój, organizacje pozarządowe, prawo nowych technologii

E: kamil.olzacki@im.edu.pl

WWW_Zdjęcia profilowe_Ola

Aleksandra Fijałkowska

Członkini Zarządu

wykształcenie: planistka (magister gospodarki przestrzennej)

specjalizacja: rozwój regionalny, metropolitalny i lokalny, w szczególności rozwój strategiczny i zarządzanie terenami inwestycyjnymi

E: aleksandra.fijałkowska@im.edu.pl

WWW_Zdjęcia profilowe_Krzysztof

Krzysztof Mularski

Członek Zarządu

wykształcenie: prawnicze

zawód: prawnik, aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, lustrator (uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą), zarządca nieruchomości

specjalizacja: prawo organizacji pozarządowych, prawo spółdzielcze, spółdzielczość, mieszkalnictwo

E: krzysztof.mularski@im.edu.pl

DSC08016-3_square

Piotr Żelaznowski

Członek Zarządu

wykształcenie/zawód: architekt, urbanista

specjalizacja: projektowanie wielkoskalowych założeń urbanistycznych w międzynarodowym kontekście

E: piotr.zelaznowski@im.edu.pl

Nad działalnością Zarządu Instytutu nadzór sprawuje Rada Instytutu. W skład Rady wchodzą:

WWW_Zdjęcia profilowe_Kuba

dr hab. Jakub H. Szlachetko, prof. UG

Przewodniczący Rady

wykształcenie: 

  • prawnicze,
  • administracyjne,
  • geograficzne

 

zawód:

  • przedsiębiorca (dyrektor zarządzający “SZLACHETKO konsulting”)
  • adwokat (wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej)
  • nauczyciel akademicki (kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Gdańskiego)

specjalizacja:

  • legislacja (tworzenie prawa)
  • organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego
  • planowanie strategiczne oraz przestrzenne
  • rewitalizacja obszarów zdegradowanych

E: jakub.szlachetko@im.edu.pl

WWW_Zdjęcia profilowe_Adam

dr Adam Bochentyn

Członek Rady

wykształcenie: prawnik (doktor nauk prawnych), politolog (licencjat politologii)

zawód: nauczyciel akademicki

zainteresowania badawcze: postępowanie administracyjne, organizacje pozarządowe, partycypacja społeczna

E: adam.bochentyn@im.edu.pl