Dane

Instytut Metropolitalny

Siedziba

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Krajowy Rejestr Sądowy

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000 331 257

Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP: 604-011-73-49

Numer REGON

REGON: 220808909

Bank:

Bank BGŻ S.A
Nr rachunku bankowego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950

Reprezentacja

  • zasady reprezentacji Instytutu Metropolitalnego zostały określone w statucie;
  • do reprezentacji IMu umocowany jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie;
  • wybrane czynności prawne IM wymagają zgody Rady Instytutu.

Zespół redakcyjny strony Instytutu:

  • Krzysztof Mularski
  • Piotr Żelaznowski
  • Kamil Olzacki

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności