Listy i rekomendacje

Instytut Metropolitalny współpracuje z różnymi podmiotami: administracji publicznej, gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i nauki. Działalność Instytutu była doceniana i zauważana przez m.in. instytucje: