Banner_Obszar roboczy 1 kopia

Wolontariusze

Agata Macholla
wolontariuszka

wykształcenie: planistka (studia licencjackie, w trakcie studiów magisterskich)

specjalizacja: rewitalizacja oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Agnieszka Prusiewicz
wolontariuszka

wykształcenie: pracownik socjalny, pedagog specjalny project menager

zawód: copywriter

specjalizacja: aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, współpraca z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi

Paweł Druet
wolontariusz

wykształcenie: geograf społeczno-ekonomiczny (magister geografii społeczno-ekonomicznej z elementami GIS)

zawód: doktorant geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzenne

specjalizacja: turystyka, ochrona środowiska, zielona infrastruktura

e-mail: pawel.druet@im.edu.pl