Konferencja naukowa pt.: „Polityka zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego. Aspekty prawne, polityczne, środowiskowe i techniczne”

Miejsce i data

Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, 19 kwietnia (piątek) 2024 r.

Przedmiot

„Bo nadmiar światła umniejsza istnienia” napisał Czesław Miłosz w swojej powieści „Dolina Issy” wydanej po raz pierwszy w 1955 roku w Paryżu. Chociaż słowa Noblisty zostały przelane na papier w zupełnie innym kontekście, to są adekwatne do jednego z poważniejszych wyzwań środowiskowych, z którym przychodzi się mierzyć współczesnym. Zanieczyszczenie światłem. Pojęcie wciąż nie do końca „odkryte” i „przyswojone” przez społeczeństwo, decydentów i pracowników administracji publicznej. Sztuczne światło to przecież jedna z najważniejszych zdobyczy cywilizacji, która na trwale zmieniła dzieje ludzkości. Okazuje się jednak, że z tego dobrodziejstwa powinniśmy korzystać w sposób świadomy, przemyślany i zaplanowany.

Zanieczyszczenie światłem to wszelkie skutki światła pochodzenia antropogenicznego, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, różnorodność biologiczną, klimat, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także pozbawiają ludzkość dostępu do naturalnie ciemnego i rozgwieżdżonego nieba. Głównym źródłem problemu jest niekontrolowana i nadmierna emisja światła z urządzeń zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej. W polskim systemie prawnym brakuje kompleksowych rozwiązań, które z jednej strony umożliwiałyby zaspokajanie potrzeb ludzi związanych z zewnętrznym oświetleniem elektrycznym (użytkowych, estetycznych, gospodarczych, itp.), a z drugiej strony zapewniałyby ochronę zdrowia, środowiska i przyrody przed negatywnym wpływem nadmiernej i niekontrolowanej emisji sztucznego światła.

Celem konferencji jest konceptualizacja polityki zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego – propozycja „umocowania” jej w systemie prawnym, w tym planistycznym, a także popularyzacji zagadnienia w środowisku samorządowym i eksperckim. Pokłosiem konferencji będzie publikacja.

Informacje

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w II połowie lutego.
 
Propozycje referatów można zgłaszać do dnia 23 lutego 2024 r. na adres: katarzyna.anna.szlachetko@gmail.com
 
Opłata konferencyjna: 100,00 złotych
 
Nr rachunku bankowego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950
 
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem “ZK 2.0”.

Program

Uwaga! Program zaktualizowany do pobrania: Program_A4P_akt.pdf (362 pobrania )

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Irena Lipowicz – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; w latach 2010- 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich

Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski  – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; od 2022 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean – prof. dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK – kierownik Katedry Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Katarzyna Szlachetko  – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; od 2021 r. kierownik programu badawczego ‘Good Light Law’ przy Instytucie Metropolitalnym

Organizatorzy

Instytut Metropolitalny
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Prelegenci

Wybór prelegenta

Prof. dr hab. Irena Lipowicz

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; doktor honoris causa uniwersytetu w Osnabrueck, laureatka nagród: Europy Środkowej IDM w Wiedniu, Europejskiej Uniwersytetu Viadrina oraz im. świętej Jadwigi Uniwersytetu Wrocławskiego; uhonorowana odznaczeniem Uniwersytetu Śląskiego; specjalizuje się w teorii prawa administracyjnego, innowacji w administracji publicznej oraz w prawie samorządu terytorialnego; w latach 2010- 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich; w latach 1991 -2000 poseł na Sejm (pełniła m.in. funkcję przewodniczącej komisji Samorządu Terytorialnego i członka komisji konstytucyjnej); w latach 2000-2004 ambasador RP w Republice Austrii; członek zarządu Societas Iuris Publici Europaei, przewodnicząca komisji programowej Stacji PAN w Wiedniu w latach 2018-2022; autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym m.in.: Samorząd terytorialny XXI wieku (2019) oraz Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej (1991).

Dr hab. Maciej Kruś, prof. UAM

pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; radca prawny w Kancelarii Prawnej Kruś Sp.k. w Poznaniu; specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa zagospodarowania przestrzeni, budownictwa, ochrony zasobów naturalnych, gospodarki odpadami oraz inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE); członek stowarzyszeń prawniczych i urbanistycznych; członek Zespołu ds. Rozwoju Gospodarki Wodorowej oraz ekspert w stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych; autor i współautor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym m.in.: Akt transnarodowy w systemie europejskich aktów administracyjnych (2021) oraz Prawo zagospodarowania przestrzeni (2019).

Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

profesor uniwersytetu, Kierownik Katedry Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prowadzi badania naukowe w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, specjalizacja – geoinformacja i teledetekcja środowisk; jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie monitoringu środowiska przyrodniczego, w tym zanieczyszczenia światłem, ekologii krajobrazu, systemów informacji przestrzennej, teledetekcji lotniczej i satelitarnej oraz kartowania sozologicznego; przewodniczący Oddziału Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Dyrektor Programowy Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki; przewodniczący Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego; edukator i popularyzator w zakresie technologii geoprzestrzennych; inicjator i autor koncepcji pionierskiego w kraju kierunku studiów drugiego stopnia – geoinformacja środowiskowa (od 2013); pomysłodawca i organizator (od 2000) Kujawsko-Pomorskiego Dnia GIS (GISDay). Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, map, wizualizacji oraz atlasów internetowych i interaktywnych baz wiedzy, a także oprogramowania do prowadzenie konsultacji przestrzennych; specjalista II stopnia TRIZ; członek Light Pollution Think Tank (LPTT).

Dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG

pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; architekt; urbanista; architekt światła; doświadczona projektantka z portfolio ponad 40 projektów oświetlenia i iluminacji przestrzeni publicznych i budynków; w pracy zawodowej łączy sztukę kreowania przestrzeni miejskiej oraz projektowania oświetlenia i iluminacji; stypendystka programu Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology oraz Fundacji DAAD na Uniwersytecie w Stuttgarcie; specjalistka w zakresie oświetlenia, urbanistyki i projektowania; prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące oświetlenia (światło dzienne i oświetlenie elektryczne), efektywności energetycznej i planowania urbanistycznego; członek krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, w tym CIE-JTC18: Lighting Education i TC3-61 Review Of Regional Daylight Requirement To Assess The Feasibility Of Global Harmonization, oraz członkiem zespołu IEA TCP SHC - Task 70; założycielka grupy badawczej „Światło i Energia” na Wydziale Architektury PG (2018) oraz „LightLivingLab” (2023); kierownik projektu w ramach grantu AURUM; autorka publikacji naukowych, w tym m.in. Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu Edge City (nagrodzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii 2021), Światła miasta (2-14), Od pragmatyzmu do masowej indywidualizacji w kształtowaniu form oświetlenia miejskiego (2013).

Dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UG

z wykształcenia i zawodu prawnik-administratywista. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Pod firmą „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści” wykonuje zawód adwokata, specjalizującego się w obsłudze podmiotów administracji publicznej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. za działalność naukowo-badawczą został wyróżniony Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Uphagena. W 2018 r. został laureatem prestiżowego konkursu „Rising Star Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez firmę Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazeta Prawna.

Dr inż. Dominika Daab

adiunkt w Katedrze Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; autorka oraz współautorka ponad 15 publikacji naukowych; jej zainteresowania badawcze związane są z geoinformatyką i geoinformacją, ochroną środowiska, analizą dużych zbiorów danych przestrzennych oraz metodami teledetekcyjnymi w szczególności pomiarze i analizie zanieczyszczenia a światłem; specjalistka I stopnia TRIZ, członkini Light Pollution Think Tank (LPTT).

Dr Anna Fogel

doktor nauk prawnych; ekspertka w Narodowym Instytucie Dziedzictwa; wieloletni praktyk w obszarze planowania przestrzennego i ochrony środowiska – jako radca prawny współpracujący z organami administracji państwowej, samorządami i podmiotami prywatnymi; specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z ochroną zabytków, ochroną środowiska oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także konfliktami w tym obszarze; członek Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym m.in. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz (2023), Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (2016), Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym (2011).

Dr Grzegorz Iwanicki

adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie; autor publikacji z zakresu geografii turyzmu i zrównoważonego rozwoju; interesuje się problematyką obszarów ochrony ciemnego nieba, astroturystyki i turystyki miejskiej; członek Light Pollution Think Tank (LP TT).

Dr Sylwester Kołomański

astronom pracujący w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduję się dwa tematy. Pierwszy to heliofizyka, a dokładniej badanie zjawisk będących przejawami aktywności Słońca, takich jak rozbłyski i erupcje obserwowane w zakresie promieniowania ultrafioletowego i rentgenowskiego. Drugi obszar to zanieczyszczenie światłem, a w szczególności jego wpływ astronomię. Pomysłodawca i realizator wielu działań związanych z edukacją, popularyzacją i badaniem problemu zanieczyszczenia światłem, m.in.: Izerski Park Ciemnego Nieba i sieć stacji monitorujących ALPS. Członek Light Pollution Think Tank.

Dr Katarzyna Szlachetko

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie prawa samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego. Zasiada w Komitecie Doradczym think tanku Instytut Metropolitalny w Gdańsku. Jest członkiem International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights oraz International Dark-Sky Association. Od 2021 roku realizuje autorski program badawczy ‘Good Light Law’ przy Instytucie Metropolitalnym, w ramach którego bada prawne i administracyjne uwarunkowania kształtowania i prowadzenia zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego; członek Light Pollution Think Tank (LPTT).

Dr inż. Przemysław Tabaka

adiunkt w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej; członek Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP; rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dziale Technika Świetlna; ekspert Stowarzyszenia Elektryków Polskich; członek Komisji Kwalifikacyjnej przy SEP Oddział Łódzki do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych; jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z szeroko pojętą techniką świetlną; członek Light Pollution Think Tank (LP TT).

Dr inż. arch. Magdalena Zienowicz

projektant, architekt, członek Izby Architektów RP, adiunkt na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Koordynatorka, edukatorka i popularyzatorka wiedzy z obszaru projektowania obiektów architektury krajobrazu oraz iluminacji i oświetlenia obszarów zurbanizowanych. Autorka i współautorka artykułów naukowych i szkoleń z zakresu oświetlenia i iluminacji w przestrzeni miejskiej oraz eksperymentatorka i propagatorka działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu światłem. W ostatnim czasie skupia się nad problematyką wpływu cech oświetlenia na odczucia ludzi, prowadząc badania na terenach zieleni miejskiej. Ponadto poszukuje rozwiązań kompleksowych w skali miasta, podejmując próby wdrażania projektów pilotażowych jako narzędzi do zarządzania oświetleniem. Należy do międzynarodowej organizacji LUCI (Lighting Urban Community International), która skupia projektantów, instytucje badawcze oraz miasta zajmujące się oświetleniem jako systemem rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Współpracuje z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

R. pr. Miłosława Zagłoba

absolwentka I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku oraz Wydziału Prawa i Administracji UG; stypendystka miasta Gdańska oraz Commonwealth Foreign Office i Stefan Batory Trust w Oxfordzie; radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku; od 2013 r. radca Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji, jedynej globalnej koalicji państw założonej przez Madelaine Albright i Bronisława Geremka w celu promocji i umacniania demokracji na świecie, gdzie koordynuje procesy negocjacyjne pomiędzy 30 państwami tworzącymi Radę Zarządzającą oraz współpracę z agendami ONZ. Pracownik naukowy Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego GUMed, wykłada przedmioty prawo medyczne i prawa człowieka oraz bezpieczeństwo pacjenta. Współzałożycielka Konsorcjum Naukowego Ad Astra, zajmującego się zagadnieniami wykorzystania zasobów kosmicznych oraz regulacjami krajowymi i międzynarodowymi w tym obszarze. Członek Zarządu Fundacji Ad Astra i kolegium kwartalnika naukowego o tym samym tytule.

Mgr Piotr Nawalkowski

komunikolog, absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Prezes Stowarzyszenia POLARIS – OPP; założyciel Programu Ciemne Niebo – Polska w 2005 roku; wiceprzewodniczący Rady LGD „Żywiecki Raj”; ekspert: Korpusu Solidarności Komisji Europejskiej, NIW-CRSO (agenda KPRM)/Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, LEADER PROW i in.; certyfikowany fundraiser; od 20 lat zawodowy działacz NGO, szkoleniowiec, założyciel kilkunastu organizacji pozarządowych; autor pierwszego w Polsce obszaru czynnej ochrony ciemnego nieba CN-001 Sopotnia Wielka; koordynator ok. 70 projektów grantowych dot. edukacji pozaformalnej z zakresu nauk ścisłych i społecznych; pasjonat astronomii i partycypacji obywatelskiej; uczestnik rad dialogu społecznego nt. redukcji zanieczyszczenia światłem; redaktor naczelny portalu www.ciemneniebo.pl.; członek Light Pollution Think Tank (LPTT).

Mgr Kamil Olzacki

aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami wspólnymi (budynkami, placami, ogrodami miejskimi i innymi przestrzeniami wspólnymi) przez mieszkańców; zawodowo związany z Kancelarią SZLACHETKO Konsulting oraz Uniwersytetem Gdańskim, na którym prowadzi zajęcia m.in. z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa zagospodarowania przestrzeni; jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się na funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, partycypacji społecznej, zagospodarowaniu przestrzeni, zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska i krajobrazu, prawie autorskim oraz prawie nowych technologii; pełni funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego.

Mgr inż. arch. Piotr Ratajkiewicz

projektant oświetlenia, architekt sceny nocnej, project manager; doktorant Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich; przez kilkanaście lat zdobywał swoje doświadczenia w największych koncernach oświetleniowych prowadząc złożone projekty oświetlenia dla segmentów przemysłu, HoReCa, Retail, City Beautification; swoje miejsce zawodowe odnalazł w kreowaniu przestrzeni miejskich; od ponad 5 lat pracuje w międzynarodowym biurze projektowania oświetlenia STUDIO DL, rozwijając projekty na terenie Polski, Niemiec i Holandii; opublikował prace w czasopismach i artykułach prasowych związane z jakością oświetlenia i projektowaniem w architekturze i urbanistyce; w swojej działalności badawczej oraz zawodowej poszukuje balansu pomiędzy pięknem oświetlanych przestrzeni, a ekonomiką i ekologią systemów oświetleniowych.

Mgr inż. arch. Piotr Żelaznowski

architekt i urbanista; absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej; studiował również na Università di Bologna; w działalności zawodowej koncentruje się na etapach koncepcyjnych projektów w międzynarodowym kontekście, współpracuje z deweloperami i władzami miast zarówno w skali architektonicznej, jak i urbanistycznej; ma szerokie doświadczenie w projektowaniu wielkoskalowych założeń urbanistycznych, dostarczając wizjonerskich rozwiązań dla złożonych i wymagających projektów; większość swojego doświadczenia zawodowego i podejścia do projektowania ukształtował podczas pracy w MLA+ w Rotterdamie oraz jako freelancer dla związanej z MIT Tekuma Frenchman – jednej z najbardziej wizjonerskich firm urbanistycznych na świecie; ma doświadczenie w kontekście szybko rozwijających się, gęsto zaludnionych środowisk miejskich; uczestnik specjalistycznych warsztatów i konferencji krajowych oraz zagranicznych; współautor dwóch publikacji o miastach nadbałtyckich; wieloletni wolontariusz, a w obecnej kadencji także członek Zarządu Instytutu Metropolitalnego, który reprezentuje w Radzie Mobilności i Transportu przy Prezydencie Gdańska.

Formularz rejestracyjny

Rejestracja uczestników trwa do 10 kwietnia 2024 r. 

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu w odrębnej wiadomości e-mail. Opłatę w wysokości 100,00 zł należy uiścić dopiero po uzyskaniu potwierdzenia zapisu.

Dane do faktury (jeśli ma być wystawiona):

Uwaga! W razie nieuzyskania potwierdzenia zapisu w ciągu 72 godzin, prosimy o bezpośredni kontakt pod adres email katarzyna.anna.szlachetko@gmail.com

 Patron honorowy

 Partnerzy strategiczni

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Program Ciemne Niebo
Stowarzyszenie Polaris
Program Good Light Law
Light Pollution Think Tank
Miasto Gdańsk

 Patron medialny

Zgłoszenie ofertowe

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego. Ten formularz pomoże nam w złożeniu Państwu odpowiedniej oferty.

Dane kontaktowe
Informacje organizacyjne
Wymagane zgody