Banner_Obszar roboczy 1 kopia

Kariera

Zespół Instytutu Metropolitalnego to nie tylko członkowie organów czy pracownicy, ale także stażyści i wolontariusze pełniący rozliczne – organizacyjne i merytoryczne – funkcje w programach i projektach. Ścieżka kariery w Instytucie Metropolitalnym została uregulowana w Regulaminie organizacji stażu i wolontariatu [link do regulaminu] i jest następująca