Banner_Obszar roboczy 1 kopia

Komitet Doradczy

Komitet Doradczy to organ doradczy (opiniodawczy, konsultacyjny) Zarządu Instytutu

WWW_Zdjęcia profilowe_Kasia

dr Katarzyna Szlachetko

Członek Komitetu Doradczego

wykształcenie: prawnicze

zawód: radca prawny, nauczyciel akademicki (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)

specjalizacja: prawo administracyjne, nauka o administracji, zarządzanie w administracji publicznej, ustrój samorządu terytorialnego oraz proces inwestycyjno-budowlany

E: katarzyna.szlachetko@im.edu.pl

WWW_Zdjęcia profilowe_Szymon

Szymon Król

Członek Komitetu Doradczego

wykształcenie: planista (magister inżynier gospodarki przestrzennej), student dramaturgii

zawód: planista

specjalizacja: rozwój i integracja społeczna

E: szymon.krol@im.edu.pl

WWW_Zdjęcia profilowe_Przemek

Przemysław Barszczewski

Członek Komitetu Doradczego

wykształcenie: planista (magister inżynier gospodarki przestrzennej)

zawód: planista

specjalizacja: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

E: przemyslaw.barszczewski@im.edu.pl