Deklaracja dostępności

Instytut Metropolitalny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://im.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.05.2023 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 1.05.2023 r.

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Nie wszystkie formularze kontaktowe posiadają etykiety tekstowe powiązane z polami i mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu. Mogą Państwo, w każdym przypadku, skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w wielu miejscach, między innymi, pod zakładką “Dane”.
 • Nie każdy obraz na stronie zawiera tekst alternatywny. Takie obrazy nie będą wyświetlone. Ich brak nie ogranicza dostępności treści. Strona jest w trakcie budowy, dlatego część tekstów może nie być wyświetlana. Planowane jest uzupełnienie tekstów alternatywnych do 30.06.2023 r.
 • Nie działa link do pomijania nawigacji i przejścia do zawartości strony, który jest widoczny przy użyciu klawisza “TAB”. Należy przewinąć stronę samodzielnie.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane pod adresem naszej strony przed 1 maja 2023 r. nie są dostępne. Publikujemy te dokumenty, co do których mamy prawny obowiązek opublikowania lub jeśli wynika to z naszej polityki transparentności. Jeżeli potrzebują Państwo dostępu do dawnej treści strony, zapraszamy do kontaktu z nami – spróbujemy pomóc. Prosimy dokładnie wskazać, o które z dokumentów Państwu chodzi.
 • Nie można wstrzymać wideo na stronie głównej.
 • W niektórych przypadkach może wystąpić skomplikowany język treści z uwagi na specjalistyczną dziedzinę spraw, w obszarze których prowadzimy działalność.
 • Odnośniki, opisywane jako zakres działalności, prowadzą do dokumentu statutu (format PDF). Informujemy, że zakres naszej działalności określa § 4 i 5 statutu.
 • Nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie są dostępne.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 1.05.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół redakcyjny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 1.05.2023 r.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Prosimy o zgłoszenie do Krzysztofa Mularskiego mailowo – krzysztof.mularski@im.edu.pl lub skorzystanie z innych możliwości kontaktu podanych na stronie.

W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Państwa zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Państwa o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Państwa błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy Państwu dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Państwa zadowalające, możesz zgłosić skargę w tej sprawie. Jeżeli nadal będą mieć Państwo uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową mogą je Państwo zgłosić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane osobowe w ww. sprawach przetwarzamy zgodnie z polityką prywatności.

Dostępność architektoniczna

Nasza siedziba znajduje się przy Alei Grunwaldzkiej 5, w siedzibie Fundacji RC. Jej deklaracja dostępności znajduje się pod poniższym linkiem: