Wykorzystanie sztucznej inteligencji w administracji publicznej. Szkolenie