Rada Programowa 2017

dr Jakub H. Szlachetko, przewodniczący Rady Programowej – przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego; właściciel kancelarii prawnej „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści; redaktor naczelny czasopisma pt.: „METROPOLITAN. Przegląd Naukowy”.

 

 

 


arch. Edyta Damszel-Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, projektant wiodący w pracach nad Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta (KREM), absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, od ponad dekady związana z projektowaniem i zarządzaniem przestrzenią Gdańska; Koordynator Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.

 

 


Michał Glaser – ekonomista, politolog, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, absolwent m.in. Instytut d’Etudes Politiques w Lyonie oraz w College of Europe w Brugii.

 

 

 

 


Hanna Gill-Piątek – ekspertka w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna, publicystka. Obecnie prowadzi Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W 2015 r. z ramienia Instytutu Rozwoju Miast prowadziła szkolenia i doradztwo w programie Modelowa Rewitalizacja Miast. W latach 2014-2016 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi prowadząc na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projekt pilotażowy przygotowujący Łódź do procesu rewitalizacji, którego efektem jest pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o tej tematyce. Od 2005 działa w ruchach miejskich, członkini Kongresu Ruchów Miejskich, w latach 2011-2014 prowadziła Świetlicę Krytyki Politycznej w Łodzi.


Przemysław Kluz – socjolog i przedsiębiorca społeczny, członek Gdańskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych, redaktor naczelny lokalnego portalu informacyjnego MojaOrunia.pl, zarządza Domem Sąsiedzkim „Gościnna Przystań” na gdańskiej Oruni, zaangażowany w działania zachęcające mieszkańców dzielnicy Orunia do partycypacji w rozwiązywaniu problemów zarówno społecznych, jak i przestrzennych oraz architektonicznych.

 

 


Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – architekt i urbanista, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP), prowadzi działalność projektową i doradczą m.in. z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz transformacji zdegradowanych struktur miejskich.

 


dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW – prawnik, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW, były Rzecznik Praw Obywatelskich, otrzymała liczne wyróżnienia zawodowe, m.in. nagrodę PSOU za zasługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, autorka wielu publikacji z zakresu samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.


Urszula Niziołek-Janiak – radna Rady Miejskiej Łodzi, przewodnicząca Komisji ds. Rewitalizacji Miasta oraz wiceprzewodnicząca Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, członek zespołu projektowego Mia100 Kamienic.


 

Paweł Orłowski – prawnik; członek Zarządu Województwa Pomorskiego, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w latach 2011-2015, poseł na Sejm RP w latach 2010-2011, wiceprezydent Sopotu w latach 2006-2010; współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023; odpowiedzialny za uchwalenie ustawy o rewitalizacji przyjętej w 2015 r.; zarządzał Europejskim Funduszem Społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój; współtworzył Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz program społecznego budownictwa mieszkaniowego na wynajem; zapalony żeglarz, członek polskiej kadry narodowej w latach 90.


dr Justyna Przywojska – ekonomistka, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie samorządowego  zarządzania publicznego, lokalnej polityki społecznej, rozwoju i rewitalizacji miast. Autorka i współautorka 50 publikacji naukowych. Od 10 lat wykonawca projektów badawczych w obszarze samorządności terytorialnej i problemów społecznych.

 

 


dr inż. arch. Gabriela Maria Rembarz – adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, architekt, urbanista i planista, pracownik biura projektów BPBK S.A. w Gdańsku, studiowała na wydziałach architektury w Gdańsku, Warszawie, Stuttgarcie oraz Massachusetts, w pracy dydaktycznej zwolenniczka łączenia teorii z praktyką i zajęć warsztatowych, współautorka wielu publikacji, raportów i ekspertyz w zakresie rewitalizacji oraz autor licznych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych między innymi gdańskich dzielnic.


dr hab. Iwona Sagan, prof. UG – geograf, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator Centrum Doskonałości RECOURSE, autorka wielu publikacji z zakresu m.in. polityki miejskiej i regionalnej oraz społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów metropolitalnych.

 

 

 


Aleksandra Szymańska – managerka kultury, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej, producentka wydarzeń; związana kilka lat z polskim rynkiem fonograficznym, potem mediowym. Zaangażowana w niezależne projekty kulturalne; w latach 2008 – 2011 odpowiedzialna za strategię i zespół projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016. Od marca 2011 dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej. Członkini zespołu ds. polityk lokalnych działającego przy NCK.

 


Jan Szymański – od 2003 r. dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, odpowiedzialny za wdrażanie funduszy unijnych w województwie, przede wszystkim za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020. Inicjował systemowe podejście w województwie do procesów rewitalizacji od 2003 roku. W latach 1999 – 2001 pracował w MSWiA, następnie w latach 2002/2003 odbył staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.