Opłata

Udział w Kongresie jest odpłatny. Opłata wynosi 100 zł (co do zasady) lub 50 zł (dla studentów po okazaniu legitymacji studenckiej) i obejmuje:

  • możliwość uczestniczenia we wszystkich panelach Kongresu;
  • udział w imprezach towarzyszących.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2020 r.

Dane do przelewu:
Nazwa: Instytut Metropolitalny
Bank: Bank BGŻ S.A
Numer rachunku: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950