Program

Program ramowy:

I dzień 

  • 11.00 – otwarcie Kongresu;
  • 11.15-13.00 – sesja I „Kooperatywy społeczne i profesjonalne, a także inne samoorganizujące się inicjatywy mieszkaniowe”;
  • 13.15-15.00 – sesja II „Mieszkalnictwo wspomagane jako forma inkluzji społecznej”;
  • 15.40-17.30 – sesja III „Budownictwo społeczne i inne samorządowe formy popierania mieszkalnictwa”;

II dzień

  • 9.15-11.00 – sesja IV „Wsparcie dla rewitalizacji ze środków europejskich: polityka spójności 2021-2027”
  • 11.15-13.00 – sesja V „Rządowa polityka mieszkaniowa i dostępne instrumenty finansowe”;
  • 13.15-15.00 – sesja VI „Mieszkalnictwo w polityce rewitalizacyjnej gmin”