Program

Program ramowy:

I dzień (poniedziałek, 22 czerwca 2020 r.)

  • 11.00 – otwarcie Kongresu;
  • 11.15-13.15 – sesja I „Mieszkalnictwo w polityce rewitalizacyjnej gmin”
  • 13.30-15.00 – sesja II „Kooperatywy społeczne i profesjonalne, a także inne samoorganizujące się inicjatywy mieszkaniowe”;
  • 15.45-17.30 – sesja III „Mieszkalnictwo wspomagane jako forma inkluzji społecznej na obszarach rewitalizacji”;
  • od 17:30 – fakultatywny spacer studyjny. 

II dzień (wtorek, 23 czerwca 2020 r.)

  • 9.15-11.00 – sesja IV „Budownictwo społeczne i inne samorządowe formy popierania mieszkalnictwa na obszarach rewitalizacji”;
  • 11.15-13.00 – sesja V„Rządowa polityka mieszkaniowa i dostępne instrumenty finansowe”;
  • 13.15-15.00 – sesja VI „Wsparcie dla rewitalizacji ze środków europejskich: polityka spójności 2021-2027”.