Partnerzy 2017

INSTYTUCJE WSPÓŁFINANSUJĄCE

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

PARTNERZY STRATEGICZNI

    

PARTNERZY OPERACYJNI

 

PATRONI MEDIALNI


MECENASI