Kongres 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w II METROPOLITALNYM KONGRESIE REWITALIZACJI pt. „Ile prywatyzacji w rewitalizacji? O udziale kapitału prywatnego w wykonywaniu zadań gminy”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 27-28 września 2018 roku.

Zgodnie z obowiązującą ustawą przez rewitalizację należy rozumieć zespół zadań własnych gminy. Takimi zadaniami są przygotowywanie rewitalizacji, jej prowadzenie – w tym poprzez realizację tzw. przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także ocena. Zadania z zakresu rewitalizacji mają charakter publiczny, co oznacza, że zasadniczo są one finansowane ze środków publicznych Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polski czy też jednostek samorządu terytorialnego. Zasoby publiczne są jednak ograniczone, stąd w dyskursie publicznym coraz częściej pojawia się kwestia udziału prywatnego kapitału i biznesu w finansowaniu rewitalizacji. Przedmiotowy problem jest podnoszony tym częściej, im częściej rozważa się wielkość funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z których Rzeczpospolita Polska będzie mogła korzystać w kolejnej perspektywie budżetowej. Mechanizmem umożliwiającym udział prywatnego kapitału i biznesu jest tzw. prywatyzacja zadań publicznych, która odciąża sektor publiczny w określonym zakresie. Być może stanowi ona remedium na wskazany problem?

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Uczestnictwo w Kongresie jest nieodpłatne. Wystarczy jedynie zarejestrować się tutaj: iimkr.evena.pl.

Liczymy na Państwa obecność!

Będzie nam miło móc Państwa ugościć!