Terminy 2020

Ostateczny termin nadesłania pracy konkursowej upływa 10 lipca 2020 roku

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 października 2020 roku.