Regulamin

Skrót regulaminu:

Prace konkursowe rozpatrujemy w dwóch kategoriach:

 • praca licencjacka/inżynierska,
 • praca magisterska.

W bieżącej edycji Konkursu będą przyjmowane prace, obejmujące następujące zagadnienia:

 1. Ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego,
 2. Kształtowanie ładu przestrzennego,
 3. Mieszkalnictwo,
 4. Rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,
 5. Rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego,
 6. Ochrona klimatu, środowiska i przyrody,
 7. Demokracja miejska i partycypacja społeczna,
 8. Turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne,
 9. Organizacja edukacji przez samorządy,
 10. Ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi,
 11. Polityka społeczna miast.

W konkursie mogą brać udział wszystkie prace obronione nie wcześniej niż rok przed ogłoszeniem obecnej edycji konkursu.

Przyjmujemy prace zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Prace w obu kategoriach należy wysłać na adres e – mailkonkurs@im.edu.pl

Dla wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie mamy dobrą wiadomość – NABÓR PRAC PRZEDŁUŻAMY DO 15 SIERPNIA 2021 R.

Do pracy zgłoszonej na konkurs musi zostać dołączony formularz zgłoszeniowy (pobierz PDF/ DOC).

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu.