Organizator

Instytut Metropolitalny jest obywatelskim think tankiem, organizacją pozarządową wspomagającą władzę regionalną i lokalną w kształtowaniu i prowadzeniu różnych polityk publicznych. IM specjalizuje się w zagadnieniach ustroju samorządu terytorialnego i metropolii, miejskiej demokracji i partycypacji społecznej, polityki rozwoju i planowania przestrzennego, rewitalizacji oraz organizacji transportu i mobilności. Poza obsługą ekspercką i doradztwem publicznym prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną (w tym szkoleniową), naukowo-badawczą i wydawniczą. Przy tym jest niezależny instytucjonalnie i finansowo, dzięki czemu może bezpiecznie współpracować z podmiotami administracji publicznej, partiami politycznymi, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi. 

Więcej informacji o działalności na stronie: http://im.edu.pl/