Patronat

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego objęło Stałym Patronatem Honorowym konkurs o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą prace dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej. Wydawnictwo przekaże również nagrody dla laureatów naszego konkursu.

Kilka informacji o naszym Patronie:

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – zostało powołane z połączenia dwóch działów wydawniczych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Obecnie jest to najstarsza i największa oficyna wydawnicza w północnej Polsce. Zajmuje się publikowaniem różnorodnym m.in. podręczników akademickich, monografii, rozpraw, dzieł literackich oraz publikacji ciągłych i dokumentalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego zostało powołane w 1970 roku. Przez 45 lat działalności ukazało się ponad 3 tysiące tytułów o łącznej objętości przekraczającej 50 tysięcy arkuszy wydawniczych. Wiele wydanych książek decyduje o randze Uniwersytetu Gdańskiego w całej Polsce.

Adres WWW: https://wyd.ug.edu.pl