Sponsor 2020

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest  jednym z największych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Publikuje ok.  200 tytułów książkowych rocznie, w tym: monografie, rozprawy,  podręczniki. Ponadto blisko 50 tytułów czasopism – z nauk  humanistycznych, społeczno-ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych  i medycznych. Od 2011 r. wydaje i dystrybuuje prestiżową serię  „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”. Wydawnictwo otrzymuje  liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach edytorskich. Jest członkiem