Wyniki

ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki V edycji Konkursu o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej w kategorii prace magisterskie!Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki V edycji Konkursu o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej w kategorii prace licencjackie/ inżynierskie!