Kapituła Konkursowa

Skład Kapituły Konkursowej przedstawia się w następujący sposób:

 • dr hab. Jarosław Czochański, prof. UG (Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego);
 • dr hab. Jerzy Korczak, prof. nadzw. UWr (Kierownik Zakładu Ustroju Administracji Publicznej, Instytut Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski);
 • dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG (Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański);
 • dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG (Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański);
 • dr hab. inż. Sylwia Staszewska, prof. UAM (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • dr hab. Łukasz Mikuła (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza);
 • dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz (Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska);
 • dr hab. Mariusz Szyrski (Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
 • dr Adam Bochentyn (Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański);
 • dr inż. Przemysław Ciesiółka (Zakład Geografii Ekonomicznej, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • dr inż. Agata Cieszewska (Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);
 • dr Anna Fogel (Instytut Rozwoju Miast i Regionów Warszawa);
 • dr hab. inż. Beata Gawryszewska (Katedra Sztuki Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);
 • dr Roman Marchaj (Instytut Nauk Prawnych, Prawo Administracyjne i Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w Katowicach);
 • dr inż. Grzegorz Masik (Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański);
 • dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska (Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Archtyektury Politechniki Gdańskiej);
 • dr inż. Elżbieta Ociepa-Kicińska (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Szczeciński);
 • dr Małgorzata Pacuk (Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański);
 • dr Marcin Połom (Zakład Rozwoju Regionalnego, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański);
 • dr inż. arch. Gabriela Maria Rembarz (Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wdział Architektury, Politechnika Gdańska);
 • dr Małgorzata Roge-Wiśniewska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski);
 • dr Karolina Rokicka-Murszewska (Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
 • dr Krzysztof Stachura (Zakład Antropologii Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego);
 • dr Weronika Szafrańska, LL.M (Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach);
 • dr Jakub H. Szlachetko (Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Uniwersytet Gdański);
 • dr inż. Tomasz Szulc (Katedra Zarządzania i Logistyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska w Katowicach);
 • dr Maciej Tarkowski (Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego);
 • dr Agnieszka Ważna (Katedra Ekonomiki Transportu, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański);
 • mgr Joanna Bigos (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski);
 • mgr Tomasz Mikulski (Zakład Geografii Społeczno – Ekonomicznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański);
 • mgr Maciej Zieliński (Szkoła Doktorska, Uniwersytet Gdański).