Szczyt

„To wszystko zmienia”, jak wskazuje w swojej książce Naomi Klein. Klimat, bo o nim rzecz jasna jest mowa, stał się tematem nieschodzącym z pierwszych stron gazet czy programów informacyjnych. I trudno się dziwić, zmiany klimatu generują coraz większą liczbę problemów, z którymi musimy się na co dzień mierzyć. Żeby nie pozostawać gołosłownym: ekstremalne zjawiska pogodowe (upały, deszcze nawalne
i powodzie, tornada, wichury i zniszczenia), problemy z podstawowymi zasobami (w szczególności z wodą, która powoli staje się dobrem deficytowym zarówno w gospodarstwach domowych, rolnictwie, jak
i przemyśle), wzrost cen żywności (owoców i warzyw). To codzienność. Te problemy zaczynają występować wszędzie, także na Żuławach, z których geograficzne położenie, ukształtowanie terenu i gospodarka czynią obszar tyleż specyficzny, co szczególnie narażony na konsekwencje zmieniającego się świata. 

Dlatego też Stowarzyszenie Żuławy – zrzeszenie żuławskich gmin i powiatów, a także Instytut Metropolitalny – obywatelski think tank, zdecydowały się podjąć współpracę i zorganizować Szczyt Klimatyczny Żuław, pomyślany jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim inkubator lokalnych polityk klimatycznych, przestrzennych i infrastrukturalnych. Interesariusze Szczytu – organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, zwłaszcza wodociągowo-kanalizacyjne, lokalne organizacje pozarządowe – zasiądą za jednym stołem, by wspólnie wypracować wizję Żuław, określić priorytety dla gminnych polityk, opracować koncepcje wartych wdrożenia rozwiązań. 

W trakcie Szczytu Klimatycznego Żuław pojawi się wiele tematów, będziemy rozmawiać m.in. o: 
– potrzebach inwestycyjnych i modernizacyjnych infrastruktury wodociągowej
i sieci deszczowych;
– możliwościach wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych;
– racjonalizacji w gospodarowaniu zasobami wodnymi; 
– lepszym wykorzystaniu endogenicznych czynników rozwoju; 
– rozbudowie infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej i kanalizacyjnej; 
– mechanizmach zabezpieczenia obszaru przed następstwami zmian klimatu; 
– źródłach finansowych na realizację omawianych inwestycji w kontekście nowej perspektywy unijnej. 

Efektem spotkania będzie podpisanie deklaracji współpracy na rzecz ochrony klimatu Żuław,
a ta z założenia w dalszych działaniach przekładać się będzie na budowanie wspólnych partnerstw
i projektów.


Termin: 25 września (środa) 2019 r.
Godzina: 9:00 -15:00
Miejsce: Żuławski Park Historyczny (Nowy Dwór Gdański)