Materiały 2017

Materiały z wystąpień – pliki do pobrania

I DZIEŃ:

Edyta Damszel-Turek Wstęp (pobierz)


dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW „Aksjologiczne uzasadnienie prawnej regulacji rewitalizacji.  (pobierz)


Paweł Orłowski „Pomiędzy tezami a projektem ustawy. Jak formułowała się koncepcja prawnej regulacji rewitalizacji.” (pobierz)


dr Justyna Przywojska „Nastroje wokół rewitalizacji w Polsce. Komunikat z badań w samorządzie gminnym.” (pobierz)


Jan Szymański „Rola samorządu regionalnego w procesie rewitalizacji – problemy i doświadczenia.” (pobierz)


Rajmund Ryś „Wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji – szanse i możliwości, zaniechania i pytania o potrzebę modyfikacji. ” (pobierz)


Jacek Grunt-Mejer „Czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze? O nowych barierach w inkluzji społecznej na obszarach rewitalizacji” (pobierz)


Krzysztof Herbst „Rewitalizacja jako aktywizacja społeczna.” (pobierz


Paulina Kremer „Po co nam ekonomia społeczna? Rewitalizacja przestrzeni gospodarczej.” (pobierz)
II DZIEŃ:
I sesja

Janusz Jeżak, Maciej Huculak „Wyzwania związane z delimitacją obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w małych i średnich miastach.” (pobierz)


dr Michał Miłosz „Rewitalizacja a instrumenty z zakresu gospodarki nieruchomościami.” (pobierz)


dr inż. Łukasz Pancewicz, Barbara Zgórska „Wymiar przestrzenny rewitalizacji i integracja urbanistyki w procesie naprawy miast.” (pobierz)


dr Gabriela Rembarz „Wizerunek Dzielnicy Pracy Letnica – Nowy Port jako element strategii odnowy miasta.” (pobierz)


Adam Górski „Rewitalizacja a jej miejsce w regionalnych programach operacyjnych.” (pobierz)


dr inż Elżbieta Strzelecka „Rewitalizacja w małych miastach a ich modele rozwoju.” (pobierz)


dr inż. Przemysław Ciesiółka „Programowanie rewitalizacji po wielkopolsku.” (pobierz)


Eliza Farelnik „Idea SLOW jako wyznacznik działań rewitalizacyjnych podejmowanych na obszarach miejskich.” (pobierz)


prof. UAM, dr hab. inż. Sylwia Staszewska „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych małych miast i wsi a partycypacja społeczna (efekt działań rewitalizacyjnych).” (pobierz)


Grzegorz Lechman ” Czy rewitalizacja obszarów wiejskich jest możliwa? Szanse i przeszkody ożywiania zdegradowanych obszarów wiejskich w kontekście ustawy rewitalizacyjnej.” (pobierz)II sesja

Magdalena Chełstowska „Włączenie rewitalizacji.” (pobierz)


prof. UZ, dr hab. Mariusz Kwiatkowski „Rewitalizacja jako obszar działań pozornych.” (pobierz)


Janusz Jeżak, Rafał Gapiel „Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji miast – funkcjonowanie Komitetów Rewitalizacji oraz koncepcja innowacji społecznej w postaci „Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego” (pobierz)


dr Dorota Bazuń „Pies w (wielkim) mieście. Dlaczego warto przygotować przestrzeń dla psów i ich właścicieli?” (pobierz)


mgr inż. Katarzyna Pietrzyk, dr inż. Agnieszka Szczepańska „Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji – jak pokonać niechęć  lokalnej ludności?” (pobierz)