Zapisy 2021 (1)

Udział w konferencji prosimy zgłaszać na adres: konferencje@im.edu.pl.

Udział w konferencji jest odpłatny i wynosi 150 zł (opłata dotyczy zarówno uczestników deklarujących udział czynny jak i bierny).

W zgłoszeniu prosimy wskazać ewentualny temat wystąpienia, jak również dane do faktury. Decyzje o przyjęciu wystąpienia podejmuje kolegialnie Rada Programowa Konferencji.