Rada Naukowa 2021 (1)

  • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Kolegium Zarządzania i Finansów Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie)
  • prof. dr hab. Marek Szewczyk (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  • dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  • dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr  (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ (Zakład Geografii Miast i Ludności Polskiej Akademii Nauk)
  • dr hab. Robert Pyka, prof. US (Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)