Opłata 2021 (1)

Udział w konferencji jest odpłatny. Opłata wynosi 150 zł i obejmuje:

  • udział w konferencji naukowej,
  • a także egzemplarz raportu pokonferencyjnego. Raport będzie prezentował ustalenia Uczestników konferencji w przedmiocie zakresu działania i zadań publicznych samorządu metropolitalnego,
  • możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym „Samorząd Terytorialny”.

Na zgłoszenia uczestników czynnych czekamy do 31 grudnia 2020 r., na zgłoszenia bierne do 15 lutego 2021 r.

Opłatę konferencyjną prosimy uiszczać na rachunek bankowy Instytutu Metropolitalnego. Nr rachunku bankowego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950 (Bank BGŻ S.A.)