Multimedia 2021 (1)

 • dr Jakub H. Szlachetko, Normatywny model samorządu metropolitalnego. Zakres działania i zadania publiczne POBIERZ PREZENTACJĘ
 • dr Maciej Kruś, Zadania dla metropolii w kontekście polityk UE POBIERZ PREZENTACJĘ
 • dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US, Finansowanie zadań publicznych
  związkach metropolitalnych w Polsce (wybrane problemy) POBIERZ PREZENTACJĘ
 • dr hab. Łukasz Mikuła, Metropolitalne planowanie przestrzenne. Brakujące ogniwo systemu POBIERZ PREZENTACJĘ
 • dr Izabela Rudzka, Nowe spojrzenie na proces planowania obszaru metropolitarnego – kto traci, a kto zyskuje? POBIERZ PREZENTACJĘ
 • dr hab. Anna Haładyj prof. KUL, Zadania publiczne związane z adaptacją do zmian klimatu w polskich metropoliach POBIERZ PREZENTACJĘ
 • dr Agnieszka Ważna, Mikromobilność i mobilność współdzielona – czy może stanowić realne wsparcie metropolitalnego systemu transportu publicznego? POBIERZ PREZENTACJĘ
 • dr Grzegorz Masik, Działania wzmacniające odporność obszaru metropolitalnego POBIERZ PREZENTACJĘ
 • mgr Maciej Kiełbus, Zarządzanie gospodarką odpadami na obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej POBIERZ PREZENTACJĘ
 • prof. IGiPZ dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, dr Balázs Szabó, mgr Filip Piotrowski, Actors enhancing local activity in socially upgrading inner city
  districts. The examples of Józsefváros (Budapest) and Praga-Północ
  (Warsaw)
  POBIERZ PREZENTACJĘ
 • dr Tomasz Larczyński, Rola samorządu prowincjonalnego w integracji metropolitalnej na przykładach wybranych krajów Republiki Czeskiej: kraje południowomorawski i morawskośląski POBIERZ PREZENTACJĘ
 • mgr Kamil Olzacki, Metropolitan Commons Management jako model zarządzania sprawami wspólnymi przez mieszkańców POBIERZ PREZENTACJĘ