Konferencja 2021 [1]

„Modelowanie samorządu metropolitalnego.
Część I: Zakres działania i zadania publiczne”
25-26 lutego 2021 r., ZOOM

Przyszłość to duże miasta i metropolie. Skupiają one coraz więcej ludności, kapitału i funkcji. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że dobrze zorganizowana i sprawnie funkcjonująca metropolia to wysoki standard życia mieszkańców. Miejmy nadzieję, że w perspektywie krótkoterminowej również w Rzeczypospolitej Polskiej uregulowany zostanie status prawny samorządu metropolitalnego. Dopóki to się jednak nie stanie, rolą think tanków jest konceptualizacja instytucji – czyli jej modelowanie. Modelowanie samorządu metropolitalnego rozpocząć należy od zakresu działania, zadań publicznych i kompetencji, stąd taki tytuł konferencji. W końcu to funkcjonalność samorządu metropolitalnego powinna stanowić pierwszy krok w budowie instytucji. Pośród potencjalnych „metropolitalnych” dziedzin życia rozważyć należy: politykę rozwoju, planowanie przestrzenne, rozwój infrastruktury transportowej, organizację transportu publicznego, mobilność miejską, gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną, gospodarkę odpadami czy ochronę klimatu.

Dlatego też Instytut Metropolitalny organizuje interdyscyplinarną konferencję naukową, podczas której zaproszeni Goście – naukowcy, eksperci i urzędnicy przedstawiać będą koncepcje funkcjonalności samorządu metropolitalnego, w tym katalogi zadań publicznych czy kompetencje służące ich realizacji. A wszystko to po to, by wprowadzić do obiegu naukowego nowe treści, a także, by wyposażyć w niezbędną wiedzę prawodawcę stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy.