Rada Naukowa 2020

 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach);
 • prof. dr hab. Antoni Dudek (Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Kolegium Zarządzania i Finansów Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie)
 • prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
 • prof. dr hab. Iwona Sagan (Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego)
 • prof. dr hab. Mirosław Stec (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • prof. dr hab. Marek Szewczyk (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Lidia Zacharko (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)
 • dr hab. Monika Augustyniak, prof. nadzw. (Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ (Zakład Geografii Miast i Ludności Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Robert Pyka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • dr Maciej Kruś, LL.M. (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Roman Marchaj (Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • dr Katarzyna Szlachetko (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
 • dr Jakub Szlachetko (Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego)