Opłata 2020

Udział w konferencji jest odpłatny. Opłata wynosi 100 zł.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2020 r.

Dane do przelewu:
Nazwa: Instytut Metropolitalny
Bank: Bank BGŻ S.A
Numer rachunku: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950