Multimedia 2020

  • dr Maciej Kruś (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Umowa jako sposób określenia przez miasto reguł rozwoju metropolii – przykłady z HafenCityPOBIERZ PREZENTACJE
  • dr Mariusz Szyrski (Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Metropolie w zmieniającej się rzeczywistości i w warunkach globalizacji. Szanse i zagrożeniaPOBIERZ PREZENTACJE
  • dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ  (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Ewolucja statusu obszarów metropolitalnych we Francji i Kanadzie. Analiza przypadku dwóch metropolii: Montrealu i LyonuPOBIERZ PREZENTACJE
  • dr hab. Hans Thor Andersen (dyrektor badawczy w Duńskim Instytucie Techniki Budowlanej na Uniwersytecie w Aalborgu), Maja de Neergaard (Wydział Środowiska Budowlanego Uniwersytetu w Aalborg w Kopenhadze), Governing metropolitan regions: CopenhagenPOBIERZ PREZENTACJE
  • dr hab. Łukasz Mikuła (Wydział Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Angielskie i niemieckie inspiracje – doświadczenia Hanoweru i Manchesteru a budowanie struktur zarządzania metropolitalnego w Polsce – POBIERZ PREZENTACJE