Konferencja 2020

Przyszłość to duże miasta i metropolie. Skupiają one coraz więcej ludności, kapitału i funkcji. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że dobrze zorganizowana i sprawnie funkcjonująca metropolia, to wysoki standard życia mieszkańców. Świadczą o tym zagraniczne doświadczenia samorządowe i metropolitalne. 

Miejmy nadzieję, że w perspektywie krótkoterminowej również w Rzeczypospolitej Polskiej uregulowany zostanie status prawny obszarów metropolitalnych. Uniwersalna (a nie dedykowana poszczególnym obszarom) regulacja jest uzasadniona merytorycznie – istnieją bowiem potrzeby, których zaspokojenie wymaga utworzenia podmiotów o charakterze metropolitalnym (np. związane z polityką rozwoju, planowaniem przestrzennym, organizacją transportu, pozyskiwaniem inwestycji, marketingiem terytorialnym czy zarządzaniem kryzysowym). Zanim tak się jednak stanie minie pewnie trochę czasu, który warto wykorzystać na opracowanie założeń polityki ustrojowej i delimitacyjnej państwa dotyczącej metropolii czy może nawet samorządu metropolitalnego. 

Dlatego też Instytut Metropolitalny organizuje interdyscyplinarną i międzynarodową konferencję naukową, podczas której zaproszeni Goście  –naukowcy, eksperci i urzędnicy – przedstawiać będą zagraniczne modele organizacyjne i funkcjonalne metropolii, ich cechy oraz pozytywne i negatywne strony. A wszystko to po to, by wprowadzić do obiegu naukowego nowe treści, a także, by wyposażyć w niezbędną wiedzę prawodawcę stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy.