Program

PROGRAM RAMOWY

14 maja 2020 r. (czwartek) „Metropolie w ujęciu porównawczym”


[I dzień konferencji ma charakter komparatystyczny. Prelegenci i dyskutanci – będący prawnikami, administratywistami, politologami, urbanistami, socjologami i geografami – skupią uwagę na zagranicznych modelach organizacyjnych i funkcjonalnych metropolii, a dokładniej na takich zagadnieniach jak: miejsce metropolii w systemie administracyjnym i politycznym, relacje ustrojowe zachodzące między metropoliami a administracją rządową i samorządem terytorialnym, forma organizacyjna i ustrój wewnętrzny metropolii]


10.30 – rejestracja i powitalna kawa

11.00 – otwarcie konferencji

11.00-13.00 – I sesja naukowa (5 referatów)

13.00-14.00 – przerwa obiadowa

13:00-14:00 – sesja posterowa

14.00-16.00 – II sesja naukowa (5 referatów)

16.00-17.00 – dyskusja podsumowująca

19.00 – program rozrywkowo-integracyjny

15 maja 2020 r. (piątek) „W poszukiwaniu inspiracji”


[II dzień konferencji ma z kolei charakter krajowy – analityczny i koncepcyjny. Mając w pamięci zagraniczne modele organizacyjne i funkcjonalne metropolii prelegenci i dyskutanci skoncentrują się na polskiej sytuacji politycznej
i prawnej, ustalą pożądane miejsce metropolii w polskim systemie administracyjnym i politycznym, a także wymienią się własnymi spostrzeżeniami na temat ich zadań, formy i ustroju. Powstanie więc wiedza przydatna dla polskiego prawodawcy, nosząca znamiona materiału legislacyjnego pod krajową politykę metropolitalną]


9.00-10.00 – wykłady wprowadzające do dyskusji

 • dr hab. Marta Lackowska (Wydział Geografii i Studiów Środowiskowych Uniwersytetu Warszawskiego), Jak ZITy zmieniły polską scenę zarządzania metropolitalnego,
 • dr Roman Marchaj (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Pozycja prawna związku metropolitalnego w województwie śląskim.

10.00-11.00 – panel ekspercki

 • prof. zw. dr hab. Antoni Dudek (Zdecentralizowana Rzeczpospolita; Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
 •  prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);-
 • prof. zw. dr hab. Marek Szewczyk (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • prof. IGiPZ, dr hab. Przemysław Śleszyński (Zakład Geografii Miast i Ludności Polskiej Akademii Nauk);
 • prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie);

11.00-12.00 – panel samorządowy

 • Michał Glaser (dyrektor Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot);
 • Łukasz Krupa (wiceprzewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego);
 • Paweł Orłowski (sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; członek Zarządu Województwa Pomorskiego);
 • prof. dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego).

12.00-13.00 – dyskusja podsumowująca

13.00 – zamknięcie konferencji